Home

Uitgeverij Johannes van Kessel

Uitgeverij Johannes van Kessel Publishing startte met de publicatie van het boek Advising on research methods: A consultant’s companion van Herman J. Adèr en Gideon J. Mellenberg in maart 2008.Sindsdien is een aanzienlijk aantal titels aan het fonds toegevoegd.
Op dit moment (Maart 2017), bestaat de fondslijst uit een tiental Engelstalige wetenschappelijke titels, Nederlandse literaire fictie en Nederlandse non-fictie, waaronder twee biografiën. Onlangs is het fonds uitgebreid met (Engelstalige) puzzelboekjes, die als serie verschijnen: Sudoku weekly, Sudoku monthly en Sudoku quarterly.
De meeste titels worden ook als e-book aangeboden. Iedere titel heeft zijn eigen website.

Wanneer een titel is uitverkocht, worden de overblijvende exemplaren aangeboden via de uitgever (Kesselshop) en via bol.com.
Omdat we ernaar streven alle titels zowel als boek als als e-boek uit te geven, zijn we gestart met een Boek naar e-boek conversie dienst gericht op de kleine uitgeverij en individuele auteurs. eConversie is taalonafhankelijk, maar omdat onze eigen titels in het Engels en het Nederlands zijn geschreven, ligt daarin onze grootste ervaring.

Johannes van Kessel Publishing

Johannes van Kessel Publishing was founded at the occasion of the publication of the book Advising on research methods: A consultant’s companion by Herman J. Adèr and Gideon J. Mellenberg in March 2008.
Since then, a considerable number of titles have been added.

At the moment of writing (March 2017), the publication list contains more than ten English scientific titles and Dutch literary fiction and non fiction. Recently, we offer three series of brain teasers: Sudoku weekly, Sudoku monthly and Sudoku quarterly.

Most titles are also provided as an e-book. Each title has its own website.

When a title is sold out, remaining copies can be bought directly from the Publisher via Kesselshop or bol.com.

Since we aim to provide all titles both as a printed book and as an e-book and have gained considerable experience in Book to e-book conversion, we also provide a conversion service aimed at the small Publisher and the individual author. Conversion is language-independent, but since our own titles are in English and Dutch, that is where lies our main expertise .


Boekenstapel