Titelblad

             
De vader en Michiel
en andere oude verhalen (e-boek)
Men kan de verhalen van Herman Adèr het beste omschrijven als “verdraaide herinneringen”, in beide betekenissen van het woord “verdraaid”. De eerste betekenis (dekselse herinneringen) verwijst naar de kracht waarmee herinneringen zich kunnen opdringen en het verhalend potentieel dat zij in zich dragen. De andere betekenis heeft te maken met de manier waarop herinneringen door de schrijver worden gebruikt. Hij past een procédé toe waarbij eerst gebeurtenissen uit het verleden worden geselecteerd rond een bepaald thema. Dit materiaal wordt vervolgens verdicht, verdraaid en van een plot voorzien. Meestal heeft het eindresultaat, ook voor de schrijver zelf, weinig meer te maken met de gebeurtenissen waarop ze in aanvang gebaseerd waren. In deze bundel worden verhalen gepubliceerd die hun oorsprong hebben in de zestiger en zeventiger jaren van de twintigste eeuw.

Herman Adèr (1940) publiceerde poëzie in Tirade en Hollands Maandblad.
Het in de bundel opgenomen verhaal ‘Joris’ verscheen eerder in het maandblad Iambe.

Fragment uit het titelverhaal waarop de voorplaat gebaseerd is:

Op een keer logeerde mijn neef Robje bij ons. Hij was enigst kind net als ik. Iedere zaterdag werd op het grasveld bij het groene botenhuis de vlag gehesen. Een van de waterpadvinders blies daarbij op een trompet, terwijl de anderen plechtig toekeken. Mijn vader en ik keken er altijd naar. Die keer ook, met Robje erbij. Maar dit keer deed mijn vader iets vreemds. Bij de eerste tonen van de trompet bracht hij tot mijn verbazing de militaire groet. Gebiologeerd deed ik dit gebaar na en beduidde Robje, dat het ook van hem verwacht werd. Wel een minuut stonden we daar. Drie soldaatjes.

LEZERS COMMENTAAR


…… — Beelden
Bekenden zie ik nooit in mijn dromen. Vind je het niet vreemd, hoe al die beelden in je hoofd aanwezig kunnen zijn zonder dat je het idee hebt ze al eens eerder voor ogen te hebben gehad?

Citaat uit het verhaal ‘Brieven’
Karen’s weblog, 7 september 2009

…… Ik wilde je nog zeggen dat ik het zo mooi vind aan jouw verhaal ‘Schrijven’, dat het schrijven daar ook zo’n eigenaardige functie heeft: de hoofdpersoon af te schermen van zijn omgeving. Als die er niet meer is verdwijnt ook de noodzaak om te schrijven. Zoiets had ik nog nooit eerder gelezen.

Max A.

…… Je boek gelezen. Wel grappig, want soms te dichtbij en dan ook weer niet, caleidoscoopachtig. En humor! Ja, tacquineus! Soms zijn het net fotografische momenten die je bijblijven. Mooie beschrijvingen. En dan even flitsende kwinkslagen. Ik heb ervan genoten. Een puntje van kritiek dan: ik miste af en toe wel eens een pointe.

André H.

…… Gefeliciteerd met je prachtige bundel. Ik heb hem de afgelopen dagen gelezen en er zeer van genoten! Heel mooi van sfeer, een beetje melancholiek, maar zonder slap te worden. Vooral de twee verhalen van het huis bevielen me. En ‘Een Avondje’, dat ik behalve hartverscheurend ook een geweldig tijdsbeeld vind. En o ja, de sprekende dieren. Je zult wel trots zijn!

Karen V.

…… Het boek is mooi geworden, mijn complimenten!

Daniël A.

…… Je verhalen vond ik zeer de moeite waard, ik heb hier en daar echt gesmuld en geschaterd. ‘Het huis’ vond ik geweldig. Ook erg veel variatie trouwens. Echt bijzonder, ik ben wel trots op je!

Lieske A.

…… Veel dank voor het toezenden van je boek, met de aardige opdracht voorin.
Wat is de foto van Daniël goed geworden!
Maar vooral: wat een leuke verhalen! Ze geven zo’n mooi psychologisch en humoristisch beeld. Jo en ik hebben het boek in een klap uitgelezen. Het verhaal over de ‘Zilvermeeuw’ riep allerlei herinneringen bij me op. Die masturbatie nota zou er nu heel anders uitzien! Een gemaskeerde schreeuw om hulp door eenzame probleemgevallen, zo keken (vooral) Eva en ik er toen tegen aan. En: via het luisterend oor, hen de weg naar adequate hulpverlening wijzen. Maar in de praktijk bleek het: klaar, over en sluiten. Idealistische, en paternalistische tijd!

Nogmaals dank! Voor meer exemplaren zullen we graag bol.com raadplegen.

Jan P. en Jo H.

…… Ik ben in de eerste plaats erg verrast door de heel eigen stem die je hebt. Een heel originele eigen stem. Nu herken ik ook de dingen die je over je verhalen gezegd hebt, bijvoorbeeld dat het vertellingen zijn. De stijl is goed, af en toe mag het van mij wel wat minder dicht gelayout zijn. Tot nu toe is mijn lievelingsverhaal ‘De verrekijker’.
Ik lees het met veel plezier!

Ineke J.

 
 

 

 
 
 
______________________________

Laatste wijziging: 29 oktober 2017
Webmaster@jvank.nl
© Johannes van Kessel Publishing