In onderzoek naar de 'significant others' in een topsportloopbaan (een onderzoek dat in samenwerking met NSF was opgezet en in 1992 werd afgerond) werd vastgesteld dat ouders en trainer/coach door topsporters het meest genoemd werden als belangrijke personen. Terwijl over de trainer/coach nog wel enige wetenschappelijke informatie te vinden is, bleek over ouders uiterst weinig bekend te zijn. De stichting heeft het, geheel in overeenstemming met haar doelstelling, tot haar taak gemaakt goede, wetenschappelijk verantwoorde informatie, over sportouders en over trainer/coaches te verzamelen en te verspreiden.

Onderzoek naar tennis-ouders werd in samenwerking met de VU (Faculteit der Bewegingswetenschappen) opgezet en uitgevoerd (1995-1997). In dit onderzoek werden naast de jeugdige getalenteerde sporters en hun ouders ook de bonds-(districts-) trainers betrokken.

Verder werd in 1995 contact gelegd met Human Kinetics (V.S.) over een door het ASEP (American Sport Education Program) ontwikkelde brochure en videoband over sportouders. In 1996-1997 werd met subsidie van VWS een 'voorlichtingsprogramma' opgesteld en geŽvalueerd. Naast de vertaalde brochure bleek ook de ondertitelde videoband belangrijk onderdeel van zo'n thema-bijeenkomst. Sindsdien zijn enkele tientallen bijeenkomsten gehouden en zijn ruim 500 brochures afgezet

In 2000 is met subsidie van VWS de vertaling tot stand gekomen van de Amerikaanse brochure 'Coaches who never lose...' (Warde Publishers, V.S.). Deze brochure is een beknopte weergave van de resultaten van Amerikaans wetenschappelijk onderzoek naar effectief coachen. In 2001 wordt met een vervolg-subsidie een onderwijsmodule rond dit onderwerp opgezet en beproefd - in 2002 is het project afgerond. Intussen zijn zo'n 1000 brochures afgezet en is een twintigtal clinics gegeven.

Zowel de brochure 'Ouders in de sport' als de brochure 'Coaches die nooit verliezen..' worden door de stichting in eigen beheer uitgegeven; de stichting heeft de Nederlandse rechten voor beide brochures. U kunt de brochures hier downloaden.